Sutün

Sütunlar tarihi yapılarda taştan yapılmış ve taşıyıcı görev üstlenmişlerdir.

Tarihi yapılardaki bu sütunlar estetik amaçlı olarak yontulmuş ve taşıyıcı vasfının yanında yapının estetik görünümüne katkı sağlamışlardır.

Tarihi yapılardaki sütunların estetik görünümünü günümüz yapılarında anımsatmak amacıyla çeşitli malzemelerden sütunlar üretilmektedir.

Günümüz sütunları taşıyıcı değil sadece görsel amaçlı olarak uygulanmaktadır.