Mantolamanın Avantajları

Mantolamanın Avantajları Nelerdir ?

Bina dış yüzeyindeki her türlü kiriş, kolon, hatıl vb.. betonarme yapı elemanlarını tamamiyle yalıtarak ısı köprülerinin oluşmasını engeller.
Binayı dışarıdan bir manto gibi sararak ana malzemede sıcaklık farkları nedeni ile meydana gelebilecek çatlakları ve hasarları önler.Dış duvarlarda meydana gelen yaz kış sıcaklık farkları 5 oC kadar çıkabilmektedir.
Bina dış duvarları dış ortamın bütün etkilerinden korunur.
Yoğuşma riski en aza indirilir.
Hem ısı hem de su yalıtımı sağlar
Tekniğe ideal yapılmış bir mantolama programı %50 ye varan ısı tasarrufu sağlar.
Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı amacıyla yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir hayat kısmı elde edilmiş olur.
Yakıt kullanımını azalttığı amacıyla çevrenin korunmasına katkı sağlar.
Binanın dış duvarlarında beton amacıyladeki donatıları korozyona karşı koruyarak bina ömrünü uzatır.